Om CISK

Cisk utgår från det traditionella journalistiska hantverket när vi gör marknadsföringskampanjer åt våra kunder.
Vår utgångspunkt är att vi alltid vill ta ansvar för att våra kunder får avkastning på sin reklaminvestering. Att göra ett bra innehåll saknar mening om ingen tar del av det. Därför tar vi också ansvar för att innehållet når rätt målgrupp, att målgruppen konsumerar innehållet på det sätt som våra kunder vill – och inte minst för att målgruppen sedan tar de actions som kunden vill att den ska ta.
På så sätt tar vi ansvar för hela processen.

Cisk är ett litet företag, men får stort förtroende av våra kunder och leverantörer.
I dag har vi sju heltidsanställda på lönelistan som var och en spelar en avgörande roll för vår framgång. Till det har vi ett stort nätverk av nyckelpersoner som helt eller delvis jobbar åt oss.
På redaktionen har vi både branschspecialiserade och nordiska frilansare.
Vår försäljningsavdelning samarbetar med säljbolaget Elite Media Partner och med flera enmanskonsulter.

Vi har fått förtroendet att jobba med Sveriges största reklamköpare och mest kända varumärken, men vi har också flera mindre kunder som år efter år väljer att lägga sin begränsade medieinvestering i våra händer.
Vi är också glada över att vi fått ett stort erkännande hos mediebyråerna som allt oftare planerar in kampanjer åt sina kunder hos Cisk.

Kontakta oss

Cisk utgår från det traditionella journalistiska hantverket när vi gör marknadsföringskampanjer åt våra kunder.
Vår utgångspunkt är att vi alltid vill ta ansvar för att våra kunder får avkastning på sin reklaminvestering. Att göra ett bra innehåll saknar mening om ingen tar del av det. Därför tar vi också ansvar för att innehållet når rätt målgrupp, att målgruppen konsumerar innehållet på det sätt som våra kunder vill – och inte minst för att målgruppen sedan tar de actions som kunden vill att den ska ta.
På så sätt tar vi ansvar för hela processen.

Cisk är ett litet företag, men får stort förtroende av våra kunder och leverantörer.
I dag har vi sju heltidsanställda på lönelistan som var och en spelar en avgörande roll för vår framgång. Till det har vi ett stort nätverk av nyckelpersoner som helt eller delvis jobbar åt oss.
På redaktionen har vi både branschspecialiserade och nordiska frilansare.
Vår försäljningsavdelning samarbetar med säljbolaget Elite Media Partner och med flera enmanskonsulter.

Vi har fått förtroendet att jobba med Sveriges största reklamköpare och mest kända varumärken, men vi har också flera mindre kunder som år efter år väljer att lägga sin begränsade medieinvestering i våra händer.
Vi är också glada över att vi fått ett stort erkännande hos mediebyråerna som allt oftare planerar in kampanjer åt sina kunder hos Cisk.

Kontakta oss